Energie Transitie Werklocaties

Een toekomstperspectief ontwikkel je samen!
Maak een afspraak

Transitie Werklocaties

Bedrijventerreinen, winkelgebieden, kantoorlocatis zijn aan het transformeren. Want dit is nodig om de energietransitie en verduurzamingsopgaven te kunnen faciliteren. Zowel binnen de eigen muren van de onderneming, als daarbuiten.

Momenteel is er sprake van energie congestie. Dat bemoeilijkt de transitie opgaven. Het elektriciteitsnet kan de exponentieel toegenomen vraag naar elektrisch vermogen niet aan. Prijzen fluctueren en gecontracteerd vermogen is geen vanzelfsprekendheid meer.

De urgentie om het anders aan te pakken en te zoeken naar alternatieven dringt zich op. Daar is iedereen bij nodig. Dus Time 4 Change! En vraagt om anders kijken, anders denken en anders samenwerken. Van Inzicht naar uitzicht. Voor meer energie en een winnende mindset.

Op basis van een gemeenschappelijk geformuleerde ambitie en visie. Ontwikkeld in co-creatie. Voor het werk en energielandschap van de toekomst.

SparkleNow biedt een werkende aanpak voor het faciliteren van het proces van co-creati. Samen op weg naar de verbeelde en gewenste toekomst. Van Initiatie en analyse fase via co-creatie naar oplossingsrichtingen en implementatie (realisatie).

SparkleNow is onafhankelijk en heeft deze aanpak voormeerdere veranderopgaven met succes toegepast. Zowel binnen bedrijven en organisaties als voor gebieden.

Geinteresseerd? Dan ga ik graag in gesprek.

 

Aanpak ENERGIE CONGESTIE

1. Initiatiefase: Verkennen wat er in een gebied speelt en bij wie door interviews met de bedrijven.

2. Analysefase: Verzamelen energiedata en inzicht in capaciteit van het electriciteitsnet na verzwaring. Helderheid over aard en omvang van het probleem.

3. Ontwerpfase en scenario’s. Gedeelde gewenste toekomst bespreken. Welke technologie sluit aan. Scenario’s? Duidelijke Why & How?

4. Realisatiefase: Routeplan om GAP te dichten. Organisatorisch. Technologisch. Financieel. Wie en wat is nodig. Wie doet wat?

5. Acties vaststellen, prioriteiten en deadlines vaststellen, monitoren vooruitgang, successen vieren en communiceren.

KOSTEN

Op basis van offerte en afhankelijk van de rol, activiteiten, duur en het aantal uren voor organisatie en regie.

Incidenteel € 500 euro ex BTW per dagdeel

Exclusief locatiekosten, Reis en Verblijfkosten

Mijn expertise gebieden

  • Energie Transitie Werklocaties
  • Cultuur Transformatie Organisaties 
  • PPS co-creatie voor samenwerking
  • Transformationeel Leiderschap
  • TeamOntwikkeling & Coaching
  • Masterminds, workshops en events
  • Organiseren en Programmeren
  • Interim procesmanagement
Strategie, passie, ontwikkeling, innovatie en visie zijn de eerste gedachten welke ik heb als ik aan Brigitte denk. Met een enorme inzet is zij in staat om (complexe) processen te managen, zonder details en het belang van de individu daarbij uit het oog te verliezen. Brigitte is een vrouw die de toekomst weet te analyseren en methoden en technieken bedenkt om deze vorm en inhoud te geven”  
Menno de La Vienne - Business Professional

Contact

Telefoon

+31 6 22 23 55 00

Email

Info@sparklenow.nl

Adres

Tolhuisstraat 17 1335 XA, Almere

Adres

Sparkle Now

t.a.v. Brigitte Hulscher

Tolhuisstraat 17

1335 XA Almere Buiten

Contact

info@sparklenow.nl

+31622235500

KvK nummer: 39100353

BTW-ID: NL000118611OB30

 

Gecertificeerd

Master Cultural Chang & Leadership (MCC)

Cultural Change Agent (CTT Barrett)

Mastermind KBB (Tony Robbins/Dean Graziosi)

Nieuwe Dimensies Academy (leiderschap trainer/coach)

Bedrifjskundig Management (BA)

OERsterk LEEFSTIJL Coach en Action Learning Coach