Transitie Werklocaties

Toekomstbestendige Werklandschappen ontwikkel je samen!
Maak een afspraak

Toekomstbestendige  Werklandschappen

Toekomstbestendige Werklandschappen creëer je samen!

Bedrijventerreinen en winkelgebieden veranderen door de energietransitie, zero emissie zones en andere wet en regelgeving op het gebied van de energietransitie.

Nog nooit is samenwerken en het opzetten van het organiserend vermogen op een werklocaties zo belangrijk geweest als nu.

Voorheen ging het wellicht om citymarketing of vestigingsklimaat in relatie tot fysieke en functionele ontwikkelingen.

Door de netcongestie en alle crisissen is de urgentie nu echt groot en gaat het om ‘overleven’.

De vraag is hoe kun je samenwerken op een werklocatie met allemaal verschillende bedrijven en stakeholders, die niet gewend zijn samen te werken? Het was ieder voor zijn eigen business.

Samen de randvoorwaarden scheppen voor een toekomstbestendige werkomgeving met continuïteit in energie. Anticiperend op klimaatveranderingen, de energietransitie, de elektrificatie van wagenparken en bedrijfsprocessen.

Momenteel is er sprake van netcongestie. Het elektriciteitsnet kan de exponentieel toegenomen vraag naar elektrisch vermogen niet aan. Prijzen fluctueren en gecontracteerd vermogen is geen vanzelfsprekendheid meer.

De urgentie om het anders aan te pakken en te zoeken naar alternatieven dringt zich op. Daar is iedereen bij nodig. Dus Time 4 Change! En dat vraagt om anders kijken, anders denken en anders samenwerken. Van Inzicht naar uitzicht. Voor meer energie en een winnende mindset.

Op basis van een gemeenschappelijk geformuleerde ambitie en visie. Ontwikkeld in co-creatie. Voor het werk- en energielandschap van de toekomst.

SparkleNow biedt een werkende aanpak voor het faciliteren van het proces van co-creatie. Samen op weg naar de verbeelde en gewenste toekomst. Van Initiatie en analyse fase via co-creatie naar oplossingsrichtingen en implementatie (realisatie).

SparkleNow is onafhankelijk en heeft deze aanpak voor meerdere samenwerk opgaven met succes toegepast. Met name voor publiek private multi stakeholder samenwerkingsverbanden.

Geïnteresseerd? Dan ga ik graag in gesprek.

Aanpak ENERGIE CONGESTIE

1. Initiatiefase: Verkennen wat er in een gebied speelt en bij wie door interviews met de bedrijven of organisatie thema-bijeenkomst

2. Analysefase: Verzamelen (energie)data en inzicht in gebruik, plannen en wensen op energiegebied. Van opwek tot elektrificatie. Helderheid over ‘hoe de werklocatie er voor staat”. En welk energie nodig is in de toekomst.

3. Ontwerpen toekomst beeld. Welke korte en lange termijn oplossingen? Prioriteiten stellen. Waarin investeren? Hoe oganiseren? Governance structuur? Financien? Technologie? 

4. Realisatiefase: Routeplan om GAP te dichten. Leidende coalitie en gedeeld eigenaarschap op eindresultsaat. Oprichten cooperatie of formele organisatie. Keuzes voor individuele en colectieve oplossingen. Wie en wat is nodig.

5. Acties vaststellen, Prioriteiten en deadlines vaststellen, monitoren vooruitgang, successen vieren en communiceren. 

PROCESREGIE

SparkleNow biedt procesregie, kennis van de netcongestie, stimuleren van samenwerking, communicatie, organisatie bijeenkomsten. Op basis van offerte.

Incidenteel voor workshops, missie visiedagen en lezingen € 500 euro ex BTW per dagdeel

Exclusief locatiekosten, Reis en Verblijfkosten

Mijn expertise gebieden

  • Energie Transitie Werklocaties
  • Cultuur Transformatie Organisaties 
  • PPS co-creatie voor samenwerking
  • Transformationeel Leiderschap
  • TeamOntwikkeling & Coaching
  • Masterminds, workshops en events
  • Organiseren en Programmeren
  • Interim procesmanagement
Strategie, passie, ontwikkeling, innovatie en visie zijn de eerste gedachten welke ik heb als ik aan Brigitte denk. Met een enorme inzet is zij in staat om (complexe) processen te managen, zonder details en het belang van de individu daarbij uit het oog te verliezen. Brigitte is een vrouw die de toekomst weet te analyseren en methoden en technieken bedenkt om deze vorm en inhoud te geven”  
Menno de La Vienne - Business Professional

Contact

Telefoon

+31 6 22 23 55 00

Email

Info@sparklenow.nl

Adres

Tolhuisstraat 17

1335 XA, Almere

Adres

Sparkle Now

t.a.v. Brigitte Hulscher

Tolhuisstraat 17

1335 XA Almere Buiten

Contact

info@sparklenow.nl

+31622235500

KvK nummer: 39100353

BTW-ID: NL000118611OB30

 

Gecertificeerd

Master Cultural Chang & Leadership (MCC)

Cultural Change Agent (CTT Barrett)

Mastermind KBB (Tony Robbins/Dean Graziosi)

Nieuwe Dimensies Academy (leiderschap trainer/coach)

Bedrifjskundig Management (BA)

OERsterk LEEFSTIJL Coach en Action Learning Coach