Organisatie Change

Samen voor Meerwaarde Creatie & Energie

Samen voor het Energie alternatief

De energietransitie is in volle gang. Het net kan de capaciteitsvraag niet aan. Zowel op middenspanning als op hoogspanningsniveau ontstaat congestie.

De netbeheerders zijn bezig met de verzwaring en uitbeiding van hun netten. Dat is niet van vandaag op morgen klaar. Bedrijven kunnen met hun plannen niet jarenlang wachten. Er moet dus verkend worden welke alternatieve oplossingen er zijn. Dat begint met inzicht in de aard en omvang van het probleem.

SparkleNow faciliteert het 4 fasen proces om te komen tot inzicht in de huidige situatie.  Van Initiatie en analyse fase naar oplossingsrichtingen en implementatie (realisatie).

SparkleNow is onafhankelijk procesregisseur en heeft deze aanpak voor meerdere bedrijventerreinen met succes toegepast.

Meer weten? Plan dan een advies of strategie gesprek.

ENERGIE is KEY

1. Initiatiefase: Verkennen wat er speelt door interviews met de bedrijven.

2. Analysefase: Verzamelen energiedata en inzicht in capaciteit van het net.

3. Ontwerpfase en scenario’s. Gedeelde gewenste toekomst bespreken. Welke technologie sluit aan. Scenario’s?

4. Realisatiefase: Routeplan om GAP te dichten. Organisatorisch. Technologisch. Financieel. Wie en wat is nodig.

5. Acties vaststellen, prioriteiten en deadlines vaststellen, monitoren vooruitgang en communiceren.

KOSTEN

Op basis van offerte en afhankelijk van de rol, activiteiten, duur en het aantal uren voor organisatie en regie.

Waardensynergie voor meer Energie

Energie is de sleutel voor succes. Energielekken in organisaties ontstaan als de ervaren waarden niet overeenkomen met de waarden die de mensen belangrijk vinden.

In deze tijd van transitie en waardenverschuivingen kan je als management niet altijd raden wat mensen bezig houdt. Veranderingen doorvoeren op aannames is riskant. Beter is weten wat er leeft en waar medewerkers energie van krijgen.

Een van de instrumenten om boven water te halen wat er onder het oppervlakte leeft, is een value assessment. Hierin krijg je een beeld wat mensen persoonlijk belangrijk vinden, hoe ze de organisatiewaarden nu ervaren en wat ze zouden wilen. Door inzicht ontstaat ook draagvlak om te veranderen. Samen de belangrijkste waarden te kiezen en hier met elkaar uitvoering aan geven.

De uitkomsten van het assessment komen in rapportvorm beschikbaar en worden door mij toegelicht.

ROUTE VALUE CHANGE

1. Bewustwording huidige situatie. Hoe gezond is je bedrijf of organisatie?

2. Wat is gewenst? Why? Aanpak van huidig naar wenselijk.

3. Kernteam als leidende coalitie Procesregie  om de gap te dichten tussen nu en gewenst.

4. Communiceren en verbinden Oplossingen, sceanario’s, ‘stories’, successen en keuzes.

5. Zorg voor energie en positieve mindset. Interactieve bijeenkomsten.

6. Stel prioriteiten. Doe wat het belangrijkste is eerst en skip ballast.

7. Monitor vooruitgang met korte termijn successen.

Offertes op aanvraag na een orienterend intake gesprek.

Values Assessment Barrett Methode (CTT)

Wil je echt weten wat leeft op de werkvloer? Hoe inclusief, veilig en gezond de cultuur van je organisatie of bedrijf wordt ervaren?Of de gekozen waarden ook daadwerkelijk leven op de werkvloer?

Meet het en je weet het! Waarden werken verbindend en zijn de kern van de bedrijfscultuur. Ze maken deel uit van de niet zichtbare onderstroom. Ze worden zichtbaar, bespreekbaar en managebaar. 

Er is inzicht in de persoonlijke waarden, huidig beleefde waarden en wenselijke waarden. Uitgeplot op 7 levels.  En laten zien of de organisatie als gzond, veilig en sustaoinable wordt ervaren. Verdeeld over de 5 P’s: People, Prosperity, Planet, Peace & Partnership. 

Overeenkomsten en verschillen bepalen hoe de organisatie er voor staat. Het is een vertrekpunt voor verandering en verbetering op basis van een op waarden gebaseerde missie en visie met draagvlak. 

The Greatest Performance methode

Een 9 stappen tellend co-creatie proces voor teams, afdelingen of samenwerkingsverbanden in de city.

De duur varieert van 2 tot 5 dagdelen. De uitkomst is een motto, gedeelde ambitie, een winnende leiderschap ‘mindset’, eigenaarschap voor de acties en het resultaat en effectieve gewoontes.

Samen werken aan een gezonde groene slimme toekomst. Door de uitdagingen van nu vanuit een nieuwe dimensie op te pakken.

De 9 stappen 

  • 1 en 2: Feiten en Inzichten huidige situatie en wenselijke situatie
  • 3 en 4: Missie en Visie bepalen (WHY en HOW)
  • 5: Gedeelde Waarden kiezen;
  • 6. Elimineren  ‘onderhuidse’ vooroordelen/belemmeringen;
  • 7. Doelen/resultaten (smart)
  • 8. Strategie en Prioriteiten
  • 9. Acties / eigenaarschap (wie doet wat).

Adres

Sparkle Now

t.a.v. Brigitte Hulscher

Tolhuisstraat 17

1335 XA Almere Buiten

Contact

info@sparklenow.nl

+31622235500

KvK nummer: 39100353

BTW-ID: NL000118611OB30

 

Gecertificeerd

Master Cultural Chang & Leadership (MCC)

Cultural Change Agent (CTT Barrett)

Mastermind KBB (Tony Robbins/Dean Graziosi)

Nieuwe Dimensies Academy (leiderschap trainer/coach)

Bedrifjskundig Management (BA)

OERsterk LEEFSTIJL Coach en Action Learning Coach