Business Energy Change

In Bedrijven en op Bedrijventerreinen

COALITIE & CO-CREATIE VOOR NIEUWE ENERGIE

Congestie? Samen lossen we het op! Minder afhankelijk zijn van de netbeheerder? Toe aan alternatieven voor de energievraagstukken?

Bedrijventerreinen, winkelgebieden, kantoorlocatis krijgen steeds meer te maken met de effecten van de beperkingen op het energienet en stagnatie van de verduurzamings-opgaven. De vraag naar laadpalen, elektrificatie van processen, warmtepompen neemt alleen maar toe.

De uitbreiding van de capaciteit op het net houdt deze vraag niet bij. De proceduretijd van de verzwaring duurt lang. Hierop wachten betekent afhankelijk blijven van de netbeheerder.

Het kan anders! Van energiefeiten naar alternatieve oplossingen. Gedragen door het collectief. Als energy change leader – procesregisseur kan ik de route aangeven naar mogelijk lokale netwerken.

Nodig is een kick-off, een leidende coalitie en inzicht in de feitelike situatie.

SparkleNow faciliteert als verander expert kick-offs en co-creatie processen met kennis van  veranderkunde, organisatiekracht en de (on)mogelijkheden op gebied van energie.  Van Initiatie en analyse fase naar oplossingsrichtingen en implementatie (realisatie).

SparkleNow is onafhankelijk en heeft deze aanpak voor meerdere energieopgaven met succes toegepast.

Meer weten? Plan dan een advies of strategie gesprek.

ENERGIE is KEY

1. Initiatiefase: Verkennen wat er in een gebied speelt en bij wie door interviews met de bedrijven.

2. Analysefase: Verzamelen energiedata en inzicht in capaciteit van het electriciteitsnet. Helderheid over aard en omvang van het probleem.

3. Ontwerpfase en scenario’s. Gedeelde gewenste toekomst bespreken. Welke technologie sluit aan. Scenario’s? Duidelijke Why & How?

4. Realisatiefase: Routeplan om GAP te dichten. Organisatorisch. Technologisch. Financieel. Wie en wat is nodig. Wie doet wat?

5. Acties vaststellen, prioriteiten en deadlines vaststellen, monitoren vooruitgang, successen vieren en communiceren.

KOSTEN

Op basis van offerte en afhankelijk van de rol, activiteiten, duur en het aantal uren voor organisatie en regie.

Energy in Business Assessment

Weten hoe je ervoor staat? Of je mensen nog steeds energiek enthousiast en effectief zijn  mensen zijn om ambities en doelen te realiseren? Het zijn de mensen die het verschil maken. Wat mensen belangrijk vinden en waar ze waarde aan hechten speelt een belangrijke rol in energie. 

Alleen is dat niet vanzelf zichtbaar. SparkleNow biedt een tool die inzicht geeft in de persoonlijke waarden van mensen en hoe ze nu de werkomgeving ervaren. Of ze deze veilig, inclusief, zingevend, duurzaam en maatschappelijk bewust vinden. Zichtbaar wordt of de waarden en de cultuur van het bedrijf matchen met die van de medewerkers. Klopt het, dan is je bedrijf gezond. Zijn er hiaten, dan zijn dit energielekken. Dan is er werk te doen.

De uitkomsten van het assessment komen in rapportvorm beschikbaar en worden door mij toegelicht.

ROUTE VALUE CHANGE

1. Bewustwording huidige situatie. Hoe gezond is je bedrijf of organisatie?

2. Wat is gewenst? Why? Aanpak van huidig naar wenselijk.

3. Kernteam als leidende coalitie Procesregie  om de gap te dichten tussen nu en gewenst.

4. Communiceren en verbinden Oplossingen, sceanario’s, ‘stories’, successen en keuzes.

5. Zorg voor energie en positieve mindset. Interactieve bijeenkomsten.

6. Stel prioriteiten. Doe wat het belangrijkste is eerst en skip ballast.

7. Monitor vooruitgang met korte termijn successen.

Offertes op aanvraag na een orienterend intake gesprek.

Values Assessment Barrett Methode (CTT)

Wil je echt weten wat leeft op de werkvloer? Hoe inclusief, veilig en gezond de cultuur van je organisatie of bedrijf wordt ervaren?Of de gekozen waarden ook daadwerkelijk leven op de werkvloer?

Meet het en je weet het! Waarden werken verbindend en zijn de kern van de bedrijfscultuur. Ze maken deel uit van de niet zichtbare onderstroom. Ze worden zichtbaar, bespreekbaar en managebaar. 

Er is inzicht in de persoonlijke waarden, huidig beleefde waarden en wenselijke waarden. Uitgeplot op 7 levels.  En laten zien of de organisatie als gzond, veilig en sustaoinable wordt ervaren. Verdeeld over de 5 P’s: People, Prosperity, Planet, Peace & Partnership. 

Overeenkomsten en verschillen bepalen hoe de organisatie er voor staat. Het is een vertrekpunt voor verandering en verbetering op basis van een op waarden gebaseerde missie en visie met draagvlak. 

The Greatest Performance methode

Een 9 stappen tellend co-creatie proces voor teams, afdelingen of samenwerkingsverbanden in de city.

De duur varieert van 2 tot 5 dagdelen. De uitkomst is een motto, gedeelde ambitie, een winnende leiderschap ‘mindset’, eigenaarschap voor de acties en het resultaat en effectieve gewoontes.

Samen werken aan een gezonde groene slimme toekomst. Door de uitdagingen van nu vanuit een nieuwe dimensie op te pakken.

De 9 stappen 

  • 1 en 2: Feiten en Inzichten huidige situatie en wenselijke situatie
  • 3 en 4: Missie en Visie bepalen (WHY en HOW)
  • 5: Gedeelde Waarden kiezen;
  • 6. Elimineren  ‘onderhuidse’ vooroordelen/belemmeringen;
  • 7. Doelen/resultaten (smart)
  • 8. Strategie en Prioriteiten
  • 9. Acties / eigenaarschap (wie doet wat).

Adres

Sparkle Now

t.a.v. Brigitte Hulscher

Tolhuisstraat 17

1335 XA Almere Buiten

Contact

info@sparklenow.nl

+31622235500

KvK nummer: 39100353

BTW-ID: NL000118611OB30

 

Gecertificeerd

Master Cultural Chang & Leadership (MCC)

Cultural Change Agent (CTT Barrett)

Mastermind KBB (Tony Robbins/Dean Graziosi)

Nieuwe Dimensies Academy (leiderschap trainer/coach)

Bedrifjskundig Management (BA)

OERsterk LEEFSTIJL Coach en Action Learning Coach