Transitie Leiderschap

Verbindend leiden vanuit de toekomst
Maak een afspraak

Transitie Leiderschap voor publiek privaat innoveren en experimenteren

Verbindend Leiderschap vanuit de toekomst

Het gewenste toekomstbeeld zien, maar de weg er naar toe nog met anderen uitvinden. Dat past bij de complexe opgaven van steden in deze tijd. Een slimmere, gezondere, groenere stad die een kwaliteit van leven biedt voor iedereen.

Het moet anders dan we deden. Maar hoe en waar begin je? Of je nu projectleider, aanjager, bedrijf of bestuurder bent, je staat voor hetzelfde vraagstuk. Vertrouwen op ervaring uit het verleden past niet meer. Je moet gaan leiden vanuit de toekomst.

Dat betekent uit de oude denkkaders en systemen stappen. Overtuigingen loslaten. Ego in de koelkast. En samen werken met partners met wie je tot nu toe niet samenwerkte. Die een andere taal lijken te spreken en andere gewoontes er op na houden. Zoals overheid en markt die twee tegengestelde werkculturen met verschillende waarden hebben.

Het is de kunst vanuit de diversiteit een coalitie te vormen. Met als basis een gemeenschappelijke uitdaging en gedeelde missie, visie en waarden. En de bereidheid als ambassadeur te functioneren, buiten maar juist ook binnen de eigenachterban.

Het is het type leiderschap dat ik in mijn werkzame leven veel heb toegepast. Omdat ik meestal geen functies of rollen had die voor bestonden. Het was bedenk het maar (visie en waarom), organiseer het maar (hoe) en doe het maar (realisatie strategie).  Dit maakt mij een expert met doorleefde kennis. En die ervaring, kennis en kunde, wil ik in een mastermind delen met gelijkgestemden.

1. MASTERMIND TRANSITIE LEIDERSCHAP ON-LINE In 3 avonden van 2,5 uur nemen we de 5 stappen op een interactieve wijze door en leren van elkaar en van de expert. (open aanbod)

2. MASTERCLASS TRANSITIE LEIDERSCHAP PROFESSIONALS In 1 dag (of 2 dagdelen) nemen de we 5 stappen door van transitie leiderschap, doen we denk en doe opdrachten en spreken deze door. (open aanbod en op aanvraag)

3. MEERDAAGSE MASTERCLASS TRANSITIE LEIDERSCHAP In de meerdaagse training gaan we dieper in op de uitdagingen waar een ieder voor staat. (op aanvraag).

 

De route

1. Analyse van de huidige situatie. Wat is er aan de hand, wat is het vraagstuk of de uitdaging? Wie zijn betrokken? 

2. Coalitie vormen Verbeelden van een wenkend toekomstperspctief, en vaststellen gedeelde missie, visie en waarden.

3. Zorgen voor energie en winnende mindset Creativiteit, denken in mogelijkheden en wegnemen  belemmerende overtuigingen.

4. Vastellen strategie, doelen, en actie volgorde Wie is eigenaar van welke actie? Wisselend leiderschap instellen.

5. Monitoren van vooruitgang, score bijhouden, ritme van verantwoording afspreken, communiceren en delen van succes. 

 

Adres

Sparkle Now

t.a.v. Brigitte Hulscher

Tolhuisstraat 17

1335 XA Almere Buiten

Contact

info@sparklenow.nl

+31622235500

KvK nummer: 39100353

BTW-ID: NL000118611OB30

 

Gecertificeerd

Master Cultural Chang & Leadership (MCC)

Cultural Change Agent (CTT Barrett)

Mastermind KBB (Tony Robbins/Dean Graziosi)

Nieuwe Dimensies Academy (leiderschap trainer/coach)

Bedrifjskundig Management (BA)

OERsterk LEEFSTIJL Coach en Action Learning Coach