Expertise & Change Methodes

Mensen kunnen en willen wel veranderen, maar niet veranderd worden
Maak een afspraak

Cultural Transformation Tool Barrett Values Centre(CTT)

Soms weet de top in het bedrijf of een organisatie niet welke waarden eigen medewerkers of managers belangrijk vinden. Dit kan leiden tot een mismatch waardoor energie wegvloeit. Komt vaak voor bij een koersverandering of nieuwe missie en visie die door de top of directie is bedacht. Terwijl aansluiting bij wat nu is en weten wat er leeft essentieel is. 

Het waarden assessment van Barrett geeft inzicht in mismatches tussen wat mensen persoonlijk belangrijk vinden en wat ze inervaren.  Het assessment on-line vraagt 3 keer t10 waarden te kiezen uit een pallet. Persoonlijke waardenm, huidig beleefde waarden en wenselijke waarden.  Deze worden geplot op de 7 levels.  De veiligheid en gezondheid op de werkvloer, de sfeer en collegialiteit en effectiviteit worden zichtbaar. Evenals de verander bereidheid en mate van innovatie, vernieuwing en samenwerking voor een groter geheel.

Kosten zijn afhankelijk van een het aantal deelnemers en begeleidingsdagen. Voor het assessment zelf maakt omvang niet uit mdat het online gaat. Uitkomst is een rapport met inzicht in hoe gezond de organisatie is.    

‘In 9 stappen naar ‘next level’ in presteren

Een 9 stappen tellend co-creatie proces voor teams, afdelingen of samenwerkingsverbanden in de city. Het duurt 3 tot 5 dagdelen. Met als uitkomst een motto, gedeelde ambitie, een winnende leiderschap ‘mindset’, eigneaarschap en effectieve gewoontes. Samen werken aan een gezonde groene slimme toekomst. Door de uitdagingen van nu vanuit een nieuwe dimensie op te pakken..

De 9 stappen zijn: 1 en 2: verzamelen van feiten en inizhcten op basis van houding, gedrag en gewoontes. 3 en 4: Missie en Visie bepalen. 5: Waarden met interpretaties, gedrag en effect. 6. Mogelijke ‘onderhuidse’ belemmeringen elimineren; 7, 8,9: strategie, doelen en acties vaststellen.

Kosten exclusief reis, verblijf en accommodatiekosten: € 600 ex BTW per dagdeel (min 6 – max 16 personen).

Van uit elementenleer naar synergie en authentieke kracht

Is iedereen nog in zijn element? In je element zijn betekent dat je energie hebt en je volledig in kunt zetten voor je doelen en ambities. Aan de hand van 5 x 10 vragen volgt een score. Deze geeft inzicht of je in balans bent en alle elementen weet te benutten. Vanuit je authentieke kracht.  Ook in relatie tot je team of coalitie. Iedereen heeft elk element in zich. Alleen niet even sterk.  Met de teamsamenstelling kun je daar rekening mee houden. De test geeft de score aan op vijf elementen:

1. Ether/ essentie/ authenticiteit; 2. Lucht/visie/denkkracht; 3. Vuur/verlangen/daadkracht; 4. Water/ verbinding/ communicatiekracht; 5. Aarde/ verankering/borgkracht).

Inzet van alle elementen is nodig voor succes. Het begint met essentie, dan visie, missie, verbinding en verankering. De test is het startpunt voor een persoonlijke en/of teamontwikkeling.

Kosten zijn afhankelijk van waar de elemententest voor ingezet wordt. Prijs op aanvraag.

Bronnen Persoonlijk Leiderschap en Verandering

De basis van persoonlijk leiderschap en verandering is voor mij de 7 gewoontes of eigenschappen van effectief leiderschap en een succesvol leven. Daarbij de 8e eigenschap. Van Stephen Covey. Het boekje ‘kun je een rups leren vliegen’ is hier de metafoor voor. Daarnaast ben ik al 30 jaar fan van Tony Robbins en heb zelf op elk levensgebied zijn lessen toegepast. 

 De afgelopen 40 jaar heb ik altijd tijd gestoken in blijven leren en mezelf ontwikkelen.  Vanuit een nieuwsgierigheid en leergierigheid om de vraagstukken waar ik mee zat, op te lossen. Deze konden zowel persoonlijk als professioneel zijn of op relationeel gebied. Al mijn expertise neem ik gebundeld mee in programma’s. En gebruik ik in rollen als kwartiermaker en interim projectleider, verandermanager en trainer, coach. Leiderschap programma’s, workshops, dagen of meerdaagsen, worden afgestemd op de vraag en behoefte. 

Mijn expertise

  • Master MCC – Smart City Cultuur
  • Bachelor Bedrijfskundig Management
  • Stedelijke Economie en Smart Cities
  • Trainers Academie Nieuwe Dimensies
  • Change Agent Barrett Values
  • Leiderschap Driedaagse Brandweeracademie (NIPV)
  • Action Learning Coach
  • OERsterk Coach Gezonheid & vitaliteit met Corpus Analyser
Strategie, passie, ontwikkeling, innovatie en visie zijn de eerste gedachten welke ik heb als ik aan Brigitte denk. Met een enorme inzet is zij in staat om (complexe) processen te managen, zonder details en het belang van de individu daarbij uit het oog te verliezen. Brigitte is een vrouw die de toekomst weet te analyseren en methoden en technieken bedenkt om deze vorm en inhoud te geven”  
Menno de La Vienne - Business Professional

Contact

Telefoon

+31 6 22 23 55 00

Email

Info@sparklenow.nl

Adres

Tolhuisstraat 17

1335 XA, Almere

Adres

Sparkle Now

t.a.v. Brigitte Hulscher

Tolhuisstraat 17

1335 XA Almere Buiten

Contact

info@sparklenow.nl

+31622235500

KvK nummer: 39100353

BTW-ID: NL000118611OB30

 

Gecertificeerd

Master Cultural Chang & Leadership (MCC)

Cultural Change Agent (CTT Barrett)

Mastermind KBB (Tony Robbins/Dean Graziosi)

Nieuwe Dimensies Academy (leiderschap trainer/coach)

Bedrifjskundig Management (BA)

OERsterk LEEFSTIJL Coach en Action Learning Coach