PPS Leiderschap

Verbindend leiden zonder macht
Maak een afspraak

Waarden gebaseerde publiek private samenwerking”

Verbindend Leiderschap zonder macht

Je hoeft geen leidinggevende functie te hebben om de gewoontes van een verbindend leider in praktijk te brengen.

Ook als programmamanager, citymarketeer of centrummanager is effectief een samenwerkingsverband kunnen leiden essentieel. Private en publieke samenwerkingsverbanden zijn hard nodig voor innovaties en het succesvol oplossen van de uitdagingen van steden in deze tijd. Creeeren van vertrouwen, verbondenheid, helderheid en veiligheid zijn een cruciale uitdaging als leider.

De principes van ‘de snelheid van vertrouwen’, waarden gedreven teambuilding komen bij verbindend leiderschap aan de orde.  Zonder positie macht, uit persoonlijke kracht en authenticiteit.

Zelf heb ik dit succesvol toegepast in verschillende rollen en functies op snijvlak overheid – markt.  Zowel voor publieke als private instanties, stichtingen en bedrijven. Gebruikmakend van mijn expertise als teamleider, programmamanager, procesmanager en leiderschap trainer / coach. 

Niet uit positiemacht, maar van uit authentieke kracht en het benutten van mijn alenten. Het gaat in de stad met uiteenlopende stakeholders om verbinden van mensen, middelen (money) en mogelijkheden aan een momentum. Ofwel door urgentie ontstaan of van uit een verlangen om te innoveren of beter te presteren. Ontstaan uit de feitelijke omstandigheden die de emotie raken.

Tijdens mij verbindend leiderschap Mastermind Training komen meerdere thema’s en aspecten aan de orde. Zoals leiderschap gewoontes, mind management, de snelheid van vertrouwen en waarden gedreven samenwerken. Er is ruimte voor interactie en storytelling, leren van de expert en leren van elkaar. Het programma is afwisselend met denk en doe opdrachten en indien mogelijk met ervarend leren opdrachten buiten.

 

Koers Bepaling PPS

1. Analyse van de huidige situatie. Context, waarden, rollen, feiten en inzichten. Eerlijk zijn over huidige staat van zijn. Het waarom en urgentiebesef duidelijk maken. 

2. Vormen van een gedragen tot de verbeelding sprekende waarden gebaseerde missie en visie. Een wenkend perspectief dat energie en enthousiasme oproept.

3. Bespreekbaar maken en elimineren van de veronderstelde belemmerende overtuigingen, verschillen in belang en werkwijze, mindset en emoties.  

4. Vastellen van de strategie, doelen, prioriteiten met toewijzing van acties aan de publiek – private stakeholders in de PPS 

5. Monitoren van vooruitgang, score bijhouden, ritme van verantwoording afspreken, communiceren en delen van succes. Help en begrijp elkaar, denk win-win en creeer synergie.

Tweedaagse training (5 dagdelen) voor een groep van 10 personen is € 3500,- Ex. BTW, accommodatie, reis en verblijf kosten.

Individuele deelname Mastermind Training : € 500,- per persoon voor 5 dagdelen.  Ex BTW en accommodatie kosten.

Neem contact op

Adres

Sparkle Now

t.a.v. Brigitte Hulscher

Tolhuisstraat 17

1335 XA Almere Buiten

Contact

info@sparklenow.nl

+31622235500

KvK nummer: 39100353

BTW-ID: NL000118611OB30

 

Gecertificeerd

Master Cultural Chang & Leadership (MCC)

Cultural Change Agent (CTT Barrett)

Mastermind KBB (Tony Robbins/Dean Graziosi)

Nieuwe Dimensies Academy (leiderschap trainer/coach)

Bedrifjskundig Management (BA)