Team Coaching

Samen leren & innoveren (action learning)
Maak een afspraak

De kunst van het vragen stellen voor beter teamresultaat

Einsteins moeder vroeg bij thuiskomst na een schooldag altijd “En, heb je nog een goede vraag gesteld vandaag?”

Tijdens mijn opleiding Action Learning Coach merkte ik wat een uitdaging het is om oordeelvrij, suggestievrij en aannamevrij vragen te stellen. Niet zo gek, want we worden meestal gevraagd naar wat we weten, en als lastig ervaren als we vragen stellen. Dat begint al tijdens onze basisschooltijd. Zowel door het klasregime van de onderwijzende, als de overtuiging dat je ‘dom’ bent als je vragen stelt.

Zenden is makkelijker dan vragen stellen, maar geeft niet altijd het gewenste resultaat. Het verhindert interactie. Bij teveel zenden wordt iedereen passief. Terwijl het doel is samen het probleem op te lossen en iedereen mee te laten doen. Iedereen wordt zo ‘probleemeigenaar’ om het teamgevoel te bevorderen en het zoekgebied naar creatieve oplossingen te verruimen.

Voor een action learning sessie gebruikt Sparkle Now ongeveer 1 tot 1,5 uur uur durende methodiek. Een gekozen ‘vermeend’ probleem van persoonlijke, functionele of organisatorische aard, is het vertrekpunt. Nadat er helderheid en eenduidigheid is over het echte probleem (probleem achter het probleem) komen de mogelijke oplossingsrichtingen. Je leert samen een probleem oplossen, zonder oordelen of verwijten. En dat is zowel goed voor de teamspirit als de individuele persoonlijke ontwikkeling.

Meestal zijn er na een intake minimaal twee sessies nodig. Het maximale aantal deelnemers aan een sessie is 8. Afhankelijk van de uitkomst en de behoefte volgen meerdere afspraken. 

 

Vragen voor succes

1. Wat is het echte probleem? Is het individueel, van het team of organisatorisch? Wat is de context?

2. Wat is het allerbelangrijkste om te bereiken en waarom? Wat betekent het resultaat voor een ieder?

3. Wat zijn de belemmerende stories, overtuigingen, aannames en gewoontes? 

4. Wat kan een helpende strategie zijn voor de korte en lange termijn?

5. Wat kun je doen aan je ‘staat van zijn” om je optimaal in te kunnen zetten voor succes?

6. Hoe monitor je vooruitgang en succes?  Geef je wel complimenten? 

Tarief

€ 700 euro per dagdeel inclusief intake bij 8 personen.

Exclusief BTW, reis- en verblijfskosten.

Neem contact op

Adres

Sparkle Now 

T.A.V. Brigitte Hulscher

Tolhuisstraat 17

1335 XA, Almere Buiten

Contact

info@sparklenow.nl

+ 31 6 22 23 55 00

KvK nummer: 39100353

BTW-ID: NL001186110B30

Gecertificeerd

Master Cultural Change (MCC)

Action Learning Coach

Change Agent (CTT Barrett)

Nieuwe Dimensies Academy

Mastermind KBB (Tony Robbins/Dean Graziosi)

Bedrijfskundig Management (BA)