Team Performance

Kick off, Reset of Boost van Energie
Maak een afspraak

Team performance in ongekende tijd

We leven in een uitzonderlijke tijd. De uitdagingen waar we als mens en maatschappij voor staan, waren al complex en divers. Maar Covid19 heeft hier nog een extremere dimensie aan toegevoegd. Alles is anders en we weten niet hoe lang het duurt.

De manier waarop we leven, werken, ontmoeten en ontspannen is overhoop gehaald. Er is sprake van onzekerheid over werk, gezondheid en de toekomst. Dit heeft mentale en emotionele gevolgen, die zich uiteindelijk ook fysiek uiten. 

Mentaal is niet iedereen even goed in staat om zichzelf te resetten en het tij te keren. En je collega’s aan wie je normaal steun hebt zitten op afstand.

Oude patronen, gewoontes en vanzelfsprekendheden rond een kick off of een samenwerking hebben plaats gemaakt voor onwennigheden. Denkbeelden over ‘hoe het moet’, passdn niet meer. Creatief worden ‘hoe het kan’ is de norm.

Leiders hebben hierbij een uitdagende rol. Hoe doe je dit op afstand? Wat vinden je mensen belangrijk?  Want samen bouw je aan de wenselijke toekomst.

SparkleNow biedt een speciaal corona proof programma, met denk, durf en doe opdrachten. Onderzoeken wat er wel kan om elkaar op meer dan functioneel niveau te ondersteunen. Welke waarden en hoe kunnen we die naleven.

Na de training beschikt ieder persoonlijk over een helpende methode om je goede focus en mindset te bewaren en heb je als team hernieuwde energie en verbinding.

 

Reset of boost je team in 7 stappen

1. Eerlijke confrontatie met de realiteit: hoe is het echt met iedereen? En het team of bedrijf?

2. Wat speelt er emotioneel / mentaal als gevolg van Covid19.

3. Waar wil je niet meer door belemmerd worden? En hoe buig je het om?

4. Wat voor een team wil je zijn? Welke waarden staan centraal? Aan welke behoefte komen die tegemoet?

5. Formuleer de nieuwe WHY & HOW? die energie geeft.

6. Welke stratgie en acties zijn nodig om het te bereiken? Als individu en als team?

7. Monitoren vooruitgang,  score bijhouden, successen PR matig vieren en communiceren

Kosten

  • €1500,- per dag exclusief btw en locatiekosten
  • Maximaal 12 deelnemers per trainer
  • Exclusief CTT assessment

De 9 stappen aanpak

‘je grootste prestatie ooit’

Een coalitie opbouwen die gebaseerd is op een heldere missie, visie en waarden, met een leiderschap ‘mindset’ die getuigt van principes en effectieve gewoontes. Zoals denken in termen van win-win, eerst begrijpen dan begrepen worden, synergetisch denken en benutten van het aanwezige talent en potentieel van experts. Duurzaam en gezond leiden richting de toekomst, met een nalatenschap die goed is voor onze kinderen en kleinkinderen.

Waarden-gedreven organiseren

Meet de waarden van je team of organisatie met de Cultural Transformation Tool (CTT) van Barrett. Hierdoor krijg je inzicht in de  ‘gezondheid’ van mens en organisatie. Synergie tussen persoonlijke waarden en huidige organisatie waarden betekent veel energie om doelen te realiseren. Met de CTT uitkomst wordt de kern van de cultuur zichtbaar, bespreekbaar en te managen. De 7 niveau’s van bewustzijn geven aan waar de kansen en bedreigingen liggen. Co-creatie krijgt hierdoor een makkelijker start, passend bij de aard van de uitdaging.  Het CTT assessment gebeurt online. Het uitleggen van het resultaat en ontwerpen van een Plan van Aanpak is het vervolg.

Mijn expertise gebieden

  • Missie, visie, waarden en strategie dagen
  • Strategisch Marktgericht Management
  • Cultural Change Management 
  • Transformationeel Leiderschap
  • Leiderschap Training & Coaching
  • Programmeren & organiseren veranderprogramma’s en leiderschapsdagen
  • Masterminds, workshops en events
Strategie, passie, ontwikkeling, innovatie en visie zijn de eerste gedachten welke ik heb als ik aan Brigitte denk. Met een enorme inzet is zij in staat om (complexe) processen te managen, zonder details en het belang van de individu daarbij uit het oog te verliezen. Brigitte is een vrouw die de toekomst weet te analyseren en methoden en technieken bedenkt om deze vorm en inhoud te geven”  
Menno de La Vienne - Business Professional

Contact

Telefoon

+31 6 22 23 55 00

Email

Info@sparklenow.nl

Adres

Tolhuisstraat 17

1335 XA, Almere

Adres

Sparkle Now 

T.A.V. Brigitte Hulscher

Tolhuisstraat 17

1335 XA, Almere Buiten

Contact

info@sparklenow.nl

+ 31 6 22 23 55 00

KvK nummer: 39100353

BTW-ID: NL001186110B30

Gecertificeerd

Master Cultural Change (MCC)

Action Learning Coach

Change Agent (CTT Barrett)

Nieuwe Dimensies Academy

Mastermind KBB (Tony Robbins/Dean Graziosi)

Bedrijfskundig Management (BA)