Meer energie nodig in je bedrijf?

Doe de waarden check en ontdek hoe vitaal en krachtig je bedrijf is
Maak een afspraak

Hoe energiek en gezond is jouw bedrijf of orgasnisatie?

Energieke enthousiaste mensen zijn nodig voor het behalen van ambities en doelen. Het zijn de mensen die het verschil maken. Hoe meer synergie er is tussen de waarden van je bedrijf of organisatie en de mensen,  hoe gezonder en energieker je werkcultuur is. 

Door onder andere waarden verschuiving in de maaschappij, wisselingen van personeel of veranderen van strategie, kan een interne niet direct zichtbare verschuiving in waardenbeleving zijn opgetreden. Dan komt de synergie onder druk en ontstaan energielekken. 

Om te checken of die verschuiving het geval is, kan SparkleNow het waarden assessmewnt on line van Barret Values Centre inzetten.

Het assessment geeft inzicht in de door medewerkers ervaren waarden, de persoonlijke waarden en wenselijke waarden. Daardoor wordt duidelijk hoe gezond, veilig en inclusief  je bedrijf of organisatie is en of er energielekken zijn. Daarbij wordt ook de relatie gelegd met de global goals.

https://www.valuescentre.com

De uitkomsten van het assessment komen in rapportvorm beschikbaar en worden door mij toegelicht.

ROUTE DUURZAME CHANGE

1. Bewustwording huidige situatie. Hoe gezond is je bedrijf of organisatie?

2. Wat is gewenst? Why? Aanpak van huidig naar wenselijk.

3. Kernteam als leidende coalitie Procesregie  om de gap te dichten tussen nu en gewenst.

4. Communiceren en verbinden Oplossingen, sceanario’s, ‘stories’, successen en keuzes.

5. Zorg voor energie en positieve mindset. Interactieve bijeenkomsten.

6. Stel prioriteiten. Doe wat het belangrijkste is eerst en skip ballast.

7. Monitor vooruitgang met korte termijn successen.

Offertes op aanvraag na een orienterend intake gesprek.

 

Values Assessment Barrett Methode (CTT)

Wil je echt weten wat leeft op de werkvloer? Hoe inclusief, veilig en gezond de cultuur van je organisatie of bedrijf wordt ervaren?Of de gekozen waarden ook daadwerkelijk leven op de werkvloer?

Meet het en je weet het! Waarden werken verbindend en zijn de kern van de bedrijfscultuur. Ze maken deel uit van de niet zichtbare onderstroom. Ze worden zichtbaar, bespreekbaar en managebaar. 

Er is inzicht in de persoonlijke waarden, huidig beleefde waarden en wenselijke waarden. Uitgeplot op 7 levels.  En laten zien of de organisatie als gzond, veilig en sustaoinable wordt ervaren. Verdeeld over de 5 P’s: People, Prosperity, Planet, Peace & Partnership. 

Overeenkomsten en verschillen bepalen hoe de organisatie er voor staat. Het is een vertrekpunt voor verandering en verbetering op basis van een op waarden gebaseerde missie en visie met draagvlak. 

The Greatest Performance methode

Een 9 stappen tellend co-creatie proces voor teams, afdelingen of samenwerkingsverbanden in de city. 

De duur varieert van 2 tot 5 dagdelen. De uitkomst is een motto, gedeelde ambitie, een winnende leiderschap ‘mindset’, eigenaarschap voor de acties en het resultaat en effectieve gewoontes.

Samen werken aan een gezonde groene slimme toekomst. Door de uitdagingen van nu vanuit een nieuwe dimensie op te pakken.

De 9 stappen 

  • 1 en 2: Feiten en Inzichten huidige situatie en wenselijke situatie
  • 3 en 4: Missie en Visie bepalen (WHY en HOW)
  • 5: Gedeelde Waarden kiezen;
  • 6. Elimineren  ‘onderhuidse’ vooroordelen/belemmeringen;
  • 7. Doelen/resultaten (smart)
  • 8. Strategie en Prioriteiten
  • 9. Acties / eigenaarschap (wie doet wat).

Adres

Sparkle Now

t.a.v. Brigitte Hulscher

Tolhuisstraat 17

1335 XA Almere Buiten

Contact

info@sparklenow.nl

+31622235500

KvK nummer: 39100353

BTW-ID: NL000118611OB30

 

Gecertificeerd

Master Cultural Chang & Leadership (MCC)

Cultural Change Agent (CTT Barrett)

Mastermind KBB (Tony Robbins/Dean Graziosi)

Nieuwe Dimensies Academy (leiderschap trainer/coach)

Bedrifjskundig Management (BA)

OERsterk LEEFSTIJL Coach en Action Learning Coach